Op donderdagavond van 18:30 tot ongeveer 19:30 uur traint en speelt onze jeugd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum. De kinderen krijgen ongeveer 30 minuten les volgens de Stappenmethode: de geijkte methode om niet alleen leuk, maar ook goed te leren schaken. Op alle niveaus, van stap 1 tot stap 6, helpen gekwalificeerde trainers iedereen beter te gaan schaken. Na de les kunnen ze een partij tegen elkaar spelen.

Iedereen die het schaken leuk vindt kan 3 keer gratis aan onze lessen meedoen!